Szakterületek

A szakterületek egyedisége más-más védekezési taktikát kíván. Ehhez hatékonyan és rugalmas védekezés kell.

Emberölés, testi sértés, rablás, zsarolás, önbíráskodás

Büntetőjogi tapasztalatom egy részét a rendőrség kötelékében, többek között a Szervezett Bűnözés Elleni Főosztályon szereztem meg. Ismerem a rendőrség felderítési "logikáját", a várható lépéseket, a várható nyomozási taktikát. Bárki, akit hasonló jellegű bűncselekmény miatt keresnek megfelelő védekezési taktikával jóval nagyobb eséllyel tudja azokat a mentő vagy mentesítő körülményeket a hatóság elé tárni mely adott esetben kényszerintézkedés (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás) nélküli védekezéshez is vezethet. Ne feledje: jogszerű igény érvényesítése sem történhet erőszakkal, fenyegetéssel mert azt a hatóság önbíráskodásként értékelheti. Amit egy átlagpolgár jogosnak ítél a jog kellő ismerete nélkül, még igazolható erkölcsi- vagy igazságérzet esetén is büntetendő lehet.

Lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen vagy hanyag kezelés

Bárki lehet vagyon elleni bűncselekmények sértettje, illetve bárki kerülhet hasonló jellegű bűncselekmény miatt a hatóság látókörébe. Sok esetben egy feljelentés alapján a nyomozó hatóság számára sem egyértelmű az eset megítélése, számos alkalommal az érintettet tanúként idézik, akiből adott esetben gyanúsított lehet. Tudni kell, hogy a tanúként idézett személy is meghatalmazhat ügyvédet és becsatolhatja azokat a bizonyítékokat, melyet az ügy szempontjából betöltött szerepét tisztázzák a hatóság előtt. Hasonló az eset a "rábízás alapján" felmerülő vagyon elleni bűncselekményekkel - így például a sikkasztással is - ahol számos olyan körülmény felmerülhet, mely az adott személy teljes mentesüléséhez vezethet.

Közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, cserbenhagyás

A közlekedés szabályokat betartó állampolgárok is kerülhetnek olyan helyzetbe amikor eredeti szándékuk ellenére gépjárművet vezetnek, közlekedés esemény részesei lesznek, közlekedési szabályt szegnek emiatt pedig eljárás indul ellenük. Jellemző ezekre az eljárásokra az a fajta automatizmus, hogy a vezetői engedélyt az eljárás időtartamára bevonják, ezáltal olyan joghátrányt is okozhatnak mely nem áll arányban az elkövetett cselekmény súlyával. A közlekedés bűncselekmények jellemzője, hogy a balesetben másik fél is elkövet valamilyen szabályszegést ami hozzájárulhat a bekövetkezett eredményhez. Jól felépített védelemmel, jókor és kellő pillanatban feltárt bizonyítékokkal, megfelelő tartalmú indítványokkal az eljárás alá vont személy jóval kedvezőbb pozícióba kerülhet, ráadásul lehetőség van közvetítői eljárás lefolytatására is.

Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás, hatóság félrevezetése

Bármely élethelyzet hozhat olyan állapotot, hogy úgy érzi hogy becsapták, hogy jogsértést követtek el Ön ellen és emiatt az igazságérzete azt diktálja hogy feljelentést tegyen az adott személy ellen. Ez egy jogi lépés ami jogkövetkezményekkel jár, ha elindítja valaki az eljárást egyrészt olyan tartalmú feljelentést kell tenni amit a rendőrség vagy más nyomozó hatóság bűncselekménynek ítél meg (és nem hoz feljelentést elutasító határozatot) másrészt ha elrendelik a büntetőeljárást az abban foglaltakat "továbbra is vállalni kell", segíteni kell a hatóság munkáját, bizonyítékokat kell szolgáltatni úgy, hogy azok nem lehetnek koholtak, hamis vagy hamisított tartalmúak. Kicsit olyan mintha a sértett mankót tartana a hatóság munkájához, melyet nyilván ők is önállóan elvégeznek, de adott esetben a nyomozás kívülről, a sértett részéről is irányítható lesz. Fontos, hogy az igazságérzet nem vezethet olyan döntésekhez, melyek hamis vagy valótlan adatokat tartalmazó feljelentéshez vezetnek, hisz ha ez bebizonyosodik azért a büntetőjogi felelősséget is vállalni kell.

Kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, új pszichoaktív anyaggal visszaélés

15 évig foglalkoztam kábítószer jellegű bűncselekmények nyomozásával, tisztában vagyok azzal, hogy a nyomozó hatóság miért és hogyan minősít egy cselekményt tartásból, termesztésből kereskedésbe. Megfelelő védekezési taktikával elkerülhető a bűnszervezetté minősítés, megfelelő védekezéssel elkerülhető a kereskedéssé minősítés, amely sokkal súlyosabb büntetési tételt jelent. Létezik az un. C-lista mely alapján különbséget lehet tenni a kábítószer, a pszichoaktív anyag és a legálisan tartható szerek között. Összefoglalva jó védekezéssel lényegesen enyhébb büntetést lehet elérni, ráadásul ilyen jellegű cselekményekkel kapcsolatban a hatóság is fogékony az egyezség megkötésére.